Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Structură de afaceri din Parcul Industrial Moreni, modernizată cu fonduri Regio

În data de 4 septembrie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a participat la inaugurarea structurii de afaceri ce funcţionează în cadrul Parcului Industrial Moreni.
Obiectivul a fost extins şi modernizat în cadrul proiectului „Lucrări de modernizare a infrastructurii la SC Moreni Parc Industrial SA”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Contractul a fost finanţat cu fonduri Regio în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”.
Valoarea totală a proiectului a fost de 52.504.800 de lei, din care valoarea totală eligibilă reprezintă 35.745.829,26 lei (15.501.178,86 lei - fonduri FEDR; 2.371.735,77 lei - fonduri de la bugetul naţional; 17.872.914,63 lei - cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).
Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, structura de afaceri din cadrul SC Moreni Parc Industrial SA a beneficiat de lucrări de modernizare a celor 13 hale industriale şi au fost modernizate şi extinse infrastructura rutieră şi utilităţile de bază din interiorul acesteia – reţea de apă, staţie de preepurare, reţele de furnizare a energiei electrice şi a gazului, sistem de canalizare menajeră şi pluvială, cablarea şi conectarea la reţeaua de internet. Totodată, a fost construită o clădire pentru monitorizarea accesului în cadrul parcului industrial şi înregistrarea consumurilor. Contractul de finanţare s-a derulat pe parcursul a 64 de luni, obiectivul general fiind stimularea dezvoltării economice a municipiului Moreni, prin valorificarea potenţialului resurselor umane şi materiale ale zonei.
Datorită implementării acestui proiect va creşte potenţialul de dezvoltare a activităţilor economice din zona de est a judeţului Dâmboviţa, structura de afaceri din cadrul SC Moreni Parc Industrial SA devenind astfel un punct de atracţie pentru investitori.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.