Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sistemul de iluminat public din municipiul Târgoviște va deveni mai eficient prin investiții Regio

În data de 19 februarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Daniel-Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public din municipiul Târgoviște”.

Prin implementarea proiectului, locuitorii municipiului vor beneficia de un iluminat public de calitate ce va sigura menținerea ordinii publice și siguranța rutieră, creând totodată un ambient plăcut. Astfel, sursele de energie regenerabilă ce vor fi utilizate și corpurile performante de iluminat a căror intensitate luminoasă va fi reglată prin intermediul unui sistem automat, vor diminua cheltuielile reale de funcționare a sistemului de iluminat public, precum și emisiile de gaze cu efect de seră.

Pentru acest demers, administrația locală a accesat finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public.

Cu o perioadă de implementare de 49 de luni, până la 31 ianuarie 2022, aplicația are o  valoarea totală de 21.950.826,32 lei. Din aceștia, peste 18 milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, peste 2,7 milioane de lei vor fi alocate din bugetul de stat, în timp ce cofinanțarea beneficiarului depășește 614 mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița, solicitanții de fonduri Regio au depus 218 de aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,6 miliarde de lei. Dintre acestea, cele 14 cereri de finanțare înregistrate la nivelul Axei prioritare 3 au o valoare la solicitare de peste 160 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.