Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița reabilitat termic cu finanțare Regio

În data de 8 mai, la sediul ADR Sud Muntenia a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pavilionului nr.45-147-01, Slobozia, I.J.J. Ialomița”.

Prin această inițiativă, asupra clădirii, ce are funcțiunea de corp administrativ, se vor realiza lucrări de izolare termică, de înlocuire a tâmplăriei și de refacere a finisajelor. De asemenea, se are în vedere eficientizarea sistemului de iluminat, precum și a instalațiilor de încălzire și apă caldă de consum. Pe această cale, se va diminua consumul de energie și, implicit, al costurilor aferente, aspectul clădirii va fi considerabil îmbunătățit, iar angajații instituției vor beneficia de condiții optime de confort pentru desfășurarea activității. Nu în ultimul rând, implementarea proiectului va contribui la diminuarea poluării în municipiul Slobozia, prin reducerea emisiilor de carbon

Aplicația depusă de Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița, în calitate de beneficiar, este finanțată din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, (Regio), în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Proiectul are o perioadă de implementare de 54 de luni (15 iulie 2017 – 31.12.2021) și o valoare totală de 1.470.395,06 lei. Din aceștia, alocarea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de peste 1,2 milioane de lei, peste 213 mii de lei reprezentând cofinanțarea beneficiarului, în timp pe peste 46 de mii de lei este cuantumul cheltuielilor neeligibile.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 702 cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.