Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a relansat apelul de proiecte pentru sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor (POR/780/2/2)!

Astăzi, 2 martie, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2 - „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Apelul este competitiv și a fost relansat în vederea utilizării alocării financiare disponibile în cadrul PI 2.2. În acest context, regiunii Sud Muntenia îi revine o alocare în valoare de 38,67 milioane de euro.

Proiectele pot fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS, începând cu 4 mai, ora 12:00, până la data de 4 iunie, ora 12:00. Sunt considerate eligibile, societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investițiile eligibile pentru cofinanțare includ:

  • investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
  • investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaționalizare (participarea la târguri şi expoziții internaționale, misiuni comerciale).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

Ordinul de ministru și Ghidul solicitantului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 2, https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-2/static/1197 sau pe site-ul ministerului www.inforegio.ro.