Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a publicat calendarul estimativ pentru apelurile de proiecte ce vor fi lansate în cadrul Programelor Operaționale europene

Săptămâna trecută s-a publicat calendarul estimativ pentru apelurile ce se preconizează a fi lansate până în data de 30 iunie 2018.

Astfel, potrivit acestui calendar estimativ, până la sfârșitul anului 2017, vor fi lansate apeluri de proiecte de peste 2 miliarde de euro din fonduri europene. Printre apelurile ce se vor lansa în perioada următoare, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 sunt estimate a fi deschise liniile de finanțare pentru investițiile în: infrastructura de educație și formare (31 milioane de euro); infrastructurile sanitare și sociale (125 milioane de euro) și în eficientizarea energetică a locuințelor și a infrastructurii publice din orașe (76 milioane de euro).

Conform noului calendar, vor fi lansate apeluri de depunere de proiecte și pentru următoarele tipuri de investiții: dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare navigației fluviale și maritime (292 milioane de euro) și a infrastructurii aeroportuare (33,5 milioane de euro), prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM); tehnologia informației și comunicațiilor destinate unei economii digitale competitive (50 milioane de euro) prin Programul Operațional Competitivitate (POC); mai multe locuri de muncă oferite șomerilor și persoanelor inactive (20 milioane de euro) și accesul egal al tuturor cetățenilor la învățarea pe tot parcursul vieții (32,5 milioane de euro), prin Programul Operațional Capital Uman (POCU).

De asemenea, cererile de proiecte ce se vor deschide până la sfârșitul acestui an vizează investiții semnificative în integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor (POCU, 104 milioane de euro), în dezvoltarea administrației publice și a unui sistem judiciar accesibil și transparent (POCA, 7,3 milioane de euro).

O importanță deosebită se acordă și investițiilor ce vizează creșterea eficienței resurselor umane implicate în gestionarea și controlul modului în care sunt folosiți banii europeni (Programul Operațional Asistență Tehnică, 91,6 milioane de euro), dar și sprijinirea activităților comune cu alte state pe linia prevenirii dezastrelor naturale și pregătirea unor acțiuni concertate în timpul situațiilor de urgență (PO România - Ucraina , 33 milioane de euro).