Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului privind dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

În data de 3 aprilie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a modificat, prin ordin de ministru, Ghidul solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 – „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 – „Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității” (DLRC).

Ordinul de ministru nr. 1387/2.04.2020, Sinteza modificărilor, precum și forma consolidată a ghidului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 9, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.