Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat în consultare publică Ghidul specific pentru Prioritatea de investiţii 5.1 - POR 2014 – 2020, pentru patrimoniul cultural!

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a lansat spre consultare publică Ghidul specific pentru Axa prioritară 5 „Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Documentele aferente ghidului pot fi consultate pe website-ul nostru – www.adrmuntenia.ro, secţiunea Planificare regională şi parteneriate > Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, link: http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/prioritateadeinvestitie51.rar.

Eventualele observaţii sau comentarii la Ghidul specific pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mdrap.ro, până în data de 24 septembrie a.c., ora 16:00.