Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat în consultare publică Ghidul specific pentru Prioritatea de investiţii 3.1 - POR 2014 – 2020, pentru sprijinirea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale!

Luni, 24 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a lansat spre consultare publică Ghidul specific pentru Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritate de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea A. Clădiri rezidenţiale.

Documentele aferente ghidului pot fi consultate pe website-ul nostru – www.adrmuntenia.ro, secţiunea Planificare regională şi parteneriate > Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/prioritateadeinvestitie31.rar.

Eventualele observaţii sau comentarii la Ghidul specific pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mdrap.ro, până în data de 24 septembrie a.c., ora 16:00.