Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat cel de-al treilea apel de proiecte privind dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, destinat grupului vulnerabil „copii” (AP 8, PI 8.1, OS 8.3)!

Astăzi, 1 iulie, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat cel de-al treilea apel de proiecte aferent Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Apelul este non-competitiv, conform principiului „primul venit, primul servit”, în urma căruia vor fi finanțate doar proiectele care întrunesc toate condițiile de eligibilitate și care, în urma evaluării tehnice și financiare, au obținut un minim de 50 de puncte din totalul maxim posibil de 100 de puncte și se încadrează în alocarea apelului de proiecte.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt furnizorii de servicii sociale, publici și privați, care pot aplica individual sau în parteneriat, deținători ai centrelor de plasament ce urmează să fie închise.

Proiectele pot fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS, începând cu 1 august, ora 12:00, până la data de 1 decembrie, ora 12:00.

Ordinul de ministru și Ghidul solicitantului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 8, https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203 sau pe site-ul ministerului www.inforegio.ro.