Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a lansat apelul de proiecte privind crearea și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (AP. 2, PI. 2.2, Apel 2020)

Astăzi, 28 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Priorității de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – Apel 2020, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Apelul este competitiv, cu depunere la termen, regiunii Sud Muntenia revenindu-i o alocare de 23.610.000 de euro. Finanțarea nerambursabilă are o valoare cuprinsă între minimum 1,5 milioane de euro și maximum 6 milioane de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Infoeuro valabil la data lansării apelului (August: 1 euro =  4,8318 lei).

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Proiectele pot fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS, începând cu 30 octombrie, ora 12:00, până la data de 31 noiembrie, ora 12:00.

Ghidul solicitantului poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 2, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1550/2-2-IMM-APEL-august-2020.rar, sau pe site-ul AMPOR - inforegio.ro.