Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează modernizarea transportului public de călători în municipiile Slobozia și Târgoviște

Astăzi, 23 aprilie, la nivelul regiunii Sud Muntenia, au fost semnate trei noi contracte de finanțare pentru proiecte de investiții ce au ca finalitate modernizarea transportului public de călători în municipiile Slobozia și Târgoviște și reducerea emisiilor poluante de carbon.            

Administrația municipiului Târgoviște va implementa proiectul „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în municipiul Târgoviște”. În acest sens, vor fi autorizate investiții prin care 28 de autobuze tip hibrid vor fi introduse în transportul public de călători, vor fi construite trei stații de capăt de linie, în timp ce alte 28 de stații vor fi modernizate. Concomitent cu aceste intervenții, vor fi realizate lucrări de amenajare a spațiului verde pe o suprafață de peste 2.000 de metri pătrați și de asigurare a infrastructurii deplasărilor cu mijloacele nepoluante, prin modernizarea trotuarelor și instalarea unui sistem de rasteluri pentru biciclete. Finalizarea acestor lucrări va conduce la creșterea numărului de accesări a transportului în comun, la reducerea numărului de utilizări a autoturismelor personale, precum și la îmbunătățirea spațiului urban.

Având un termen de implementare de 88 de luni, în perioada 1 iunie 2016 – 30 septembrie 2023, proiectul are un buget a cărui valoare totală este de 122.743.134,13 lei. Din aceștia, aproximativ 96 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 14 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă asigurată de beneficiar depășește două milioane de lei, în timp ce aproximativ 10 milioane de lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.

De asemenea, inițiativele autorității locale din municipiul Slobozia se vor concretiza într-o serie de măsuri ce vor încuraja utilizarea transportului public de călători. În cadrul celor două proiecte contractate, vor fi achiziționate șase autobuze electrice de capacitate medie și vor fi implementate soluții inteligente de management al traficului care vor asigura locuitorilor din reședința ialomițeană de județ accesul la servicii de e-ticketing, semaforizare inteligentă, precum și la un sistem de informare în timp util. Astfel, va crește atractivitatea sistemului public de călători care va reduce numărul deplasărilor cu autoturismele personale și, implicit, va genera o fluidizare a traficului rutier, diminuând totodată emisiile de carbon.

Aplicația „Modernizarea transportului public din municipiul Slobozia” are o perioadă de implementare de 53 de luni, în intervalul 28 iunie 2018 – 31 octombrie 2022, și o valoare totală de 36.276.862,80 lei. Din aceștia, aproximativ 29 de milioane de lei provin din FEDR, peste patru milioane de lei sunt asigurați din bugetul de stat, în timp ce aproximativ 680 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Diferența, de peste 2,6 milioane, de lei reprezintă valoarea TVA neeligibil, aferent cheltuielilor eligibile.

Proiectul „Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative” va fi implementat în 55 de luni, în perioada 5 februarie 2018 – 31 august 2022, și propune investiții a căror valoare totală este de 13.508.340,12 lei. Din aceștia, contribuția FEDR este de peste 11 milioane de lei, alocarea bugetului național depășește 1,7 milioane de lei, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de peste 260 de mii de lei. Diferența de peste 330 de mii de lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.  

Cele trei proiecte depuse de administrațiile din regiunea Sud Muntenia beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4 e–„Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.