Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează modernizarea infrastructurii stradale din municipiul Giurgiu și a iluminatului public din municipiul Curtea de Argeș

În cursul acestei săptămâni, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, au fost semnate două contracte de finanțare depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Regio) ce au în vedere dezvoltarea urbană durabilă, prin modernizarea infrastructurii stradale, precum și gestionarea eficientă a energiei, prin modernizarea iluminatului public. Este vorba despre proiectele „Infrastructură Șoseaua Alexandriei”, depus de administrația municipiului Giurgiu, și „Eficiență energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în municipiul Curtea de Argeș”, depus de administrația locală argeșeană.

Pe de o parte, autoritățile locale din municipiul Giurgiu își propun să asigure un serviciu de transport public de calitate, precum și condiții îmbunătățite de utilizare a modurilor nemotorizate de transport. Prin urmare, vor fi autorizate lucrări de modernizare a carosabilului, de configurarea a unei infrastructuri destinate deplasărilor cu bicicleta, pe o suprafața de 1,8 kilometri, de modernizare a spațiului pietonal, precum și de reconfigurare a spațiilor verzi. Astfel, locuitorii municipiului Giurgiu vor beneficia de condiții de siguranță și confort în deplasările efectuate atât prin intermediul mijloacelor publice de transport, cât și al celor nemotorizate, de un mediu urban îmbunătățit prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru acest demers, au fost solicitate fonduri Regio prin Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”. Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apel de proiecte POR dedicat proiectelor nefinalizate

Realizarea acestor investiții necesită un buget în valoare totală de 9.991.067,50 lei, din care peste 2,6 milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), bugetul național asigură o finanțare ce depășește 400 de mii de lei, în timp ce cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește 60 de mii de lei; diferența de aproximativ șapte milioane de lei reprezintă valoarea aferentă cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, asigurate de beneficiar. Proiectul are o perioadă de implementare de 82 de luni, în perioada 20 martie 2014 - 30 decembrie 2020.

Pe de altă parte, proiectul depus de autoritățile locale din municipiul Curtea de Argeș își propune să crească eficiența energetică a iluminatului public, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon.

În acest sens, vor fi realizate investiții ce vor determina modernizarea sistemului de iluminat public, prin înlocuirea, respectiv completarea cu aparate de iluminat stradal și ornamental, bazate pe tehnologia LED, a actualelor corpuri de iluminat, depășite ca randament. De asemenea, se are în vedere valorificarea surselor de energie regenerabilă, precum și implementarea unui sistem de management și control cu telegestiune.

Prin adoptarea acestor măsuri, consumul anual de energie primară se va diminua, reducându-se totodată și emisiile de gaze cu efect de seră. Aceste intervenții vor fi implementate într-o perioadă de 53 de luni începând cu 1 iunie 2018, până la 31 octombrie 2022. Valoarea totală a investițiilor este de 10.262.921,12  lei, din care peste opt milioane de lei este contribuția din FEDR, peste 1,3 milioane de lei vor fi alocați din bugetul de stat, în timp ce cofinanțarea beneficiarului depășește 200 de mii de lei.

Administrația locală beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public.

În prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost înregistrate 1.178 de proiecte, inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 687 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste cinci miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.