Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează investiții de peste 70 de milioane de lei, pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere și educaționale din municipiul Ploiești

În această săptămână, au fost semnate contractele de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Regio) pentru proiectele: „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor”, depus de Primăria Municipiului Ploiești, și „Extindere, reabilitare, modernizare și dotarea spațiilor de învățământ compuse din corpurile C20 – laboratoare, C21 – laboratoare foraj 1, C22 – laboratoare foraj 2, C23- post trafo, C24 – magazie și C25 – corp de legătură, aferente specialităților de inginerie de petrol și gaze”, depus de Universitatea Petrol - Gaze Ploiești.

Pentru a diminua emisiile de gaze cu efect de seră, generate la nivelul orașului de condițiile de trafic rutier, Primăria Municipiului Ploiești va reorganiza infrastructura de transport public, astfel încât să se realizeze o legătură directă între Gara de Sud și Gara de Vest. În acest sens, în zonele vizate vor fi amenajate stații de așteptare, platforme de tip park&ride, va fi reconfigurată infrastructura rutieră, iar în zona Gării de Sud va fi construită o stație de capăt de linie. De asemenea, se are în vedere crearea condițiilor de utilizare a modurilor nemotorizate de transport, piste de biciclete și trasee pietonale. Nu în ultimul rând, sistemul de management inteligent al traficului va fi extins, asigurându-se astfel prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semaforizate și informarea în timp util a călătorilor.

Administrația locală beneficiază de finanțare Regio, în cadrul Axei prioritare 4 – „Dezvoltare urbană durabilă”, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Proiectul va fi implementat în 101 luni, în intervalul 1 ianuarie 2014 – 31 mai 2022, și dispune de un buget a cărui valoare totală este de 42.255.561 lei. Din aceștia, peste 32 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape cinci milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste 750 de mii de lei, în timp ce diferența de peste 4,3 de milioane de lei reprezintă valoarea aferentă cheltuielilor neeligibile asigurate de beneficiar.

Prin demersul său, Universitatea Petrol – Gaze Ploiești intenționează să crească relevanța învățământului terțiar universitar, în corelație cu piața forței de muncă și cu sectoarele economice competitive, realizând o serie de investiții în infrastructura de educație. Astfel, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de învățământ vizate prin proiect vor configura un mediu caracterizat prin siguranță și confort, racordat, prin dotările moderne, la standardele actuale. Aplicația are o perioadă de implementare de 42 de luni, în intervalul 1 noiembrie 2018 - 30 aprilie 2022, și o valoare totală de 29.827.187,38 lei. Din aceștia, peste 25 de milioane de lei sunt asigurate de FEDR, peste 3,8 milioane de lei provin din bugetul național, iar beneficiarul asigură o cofinanțare de aproximativ 600 de mii de lei.

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.3 – „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, apel dedicat învățământului universitar.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.739 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de aproximativ 10 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 721 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată depășește șase miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.