Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează îmbunătățirea infrastructurii educaționale din localitățile Breaza și Puchenii Mari, județul Prahova

Joi, 6 august, au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele: „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Breaza, județul Prahova”, depus de administrația județeană, și „Modernizare și dotare Școala Puchenii Mari, județul Prahova”, inițiat de autoritatea locală.

Finanțate din Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), cele două aplicații au fost depuse în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B, apel dedicat învățământului obligatoriu .

Prin proiectul depus, Consiliul Județean Prahova, beneficiarul finanțării nerambursabile, își propune să îmbunătățească infrastructura de educație la nivelul județului și, implicit, calitatea procesul educațional, autorizând o serie de intervenții asupra clădirii Centrului Școlar de Educație Incluzivă Breaza. Ca atare, vor fi realizate lucrări de reabilitare și mansardare în volumul podului a clădirii, creându-se astfel noi spații funcționale, necesare procesului educativ. Amenajarea noilor săli de clasă, a cabinetelor, precum și a celorlalte spații se va face astfel încât întregul sediu să răspundă nevoilor specifice și individualizate ale beneficiarilor. Cu un termen de implementare de 53 de luni, de la 1 februarie 2018 până la 30 iunie 2022, aplicația are o valoarea totală de 6.598.852,58 lei. Din aceștia, peste 5,6 milioane de lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste 850 de mii de lei sunt alocați din bugetul național, iar cofinanțarea beneficiarului depășește suma de 130 de mii de lei.

Proiectul administrației locale din comuna prahoveană Puchenii Mari beneficiază de fonduri Regio pentru creșterea gradului de participare la educație a elevilor, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de educație. În acest sens, la școala gimnazială din localitate vor fi realizate lucrări de reabilitare termică a clădirii și a instalațiilor, precum și de dotare cu mobilier și echipamente didactice corespunzătoare unor condiții optime de desfășurarea activităților educative. Implementat în 56 de luni, în intervalul 1 decembrie 2017 – 31 iulie 2022, proiectul are o valoare totală de 4.631.464,13 lei. Din aceștia, peste 3,9 milioane de lei sunt asigurați din FEDR, peste 600 de mii de lei provin din bugetul național, iar peste 92 de mii de lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.749 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 10 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 737 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 6,4 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia          

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.