Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează eficientizarea energetică a iluminatului public în stațiunea balneoclimaterică Pucioasa

În data de 23 ianuarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Constantin-Emilian Ana, primarul orașului Pucioasa, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sistem de iluminat eficient în orașul Pucioasa”.

Aplicația vizează creșterea eficienței energetice a iluminatului public din stațiunea balneoclimaterică Pucioasa, prin înlocuirea sistemului de iluminat degradat cu corpuri de iluminat tip LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune. Grație acestor măsuri, consumul anual de energie primară în iluminatul public va scădea, emisia de gaze cu efect de seră va fi considerabil diminuată, locuitorii orașului beneficiind astfel de un sistem de iluminat public modernizat.

Pentru acest proiect, administrația locală a accesat finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public.

Proiectul are o perioadă de implementare de 48 de luni, în intervalul 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2021 și are o  valoarea totală de 8.403.719,18 lei. Din aceștia, peste 7 milioane de lei este contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, aproximativ 1 milion de lei va fi alocat din bugetul de stat, în timp ce cofinanțarea beneficiarului depășește 168 de mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița, solicitanții de fonduri Regio au depus 218 de aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,6 miliarde de lei. Dintre acestea, cele 14 cereri de finanțare înregistrate la nivelul Axei prioritare 3 au o valoare la solicitare de peste 160 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.