Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Vlădeni, comuna Vlădeni, județul Ialomița

În data de 12 mai, a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Vlădeni, comuna Vlădeni, jud. Ialomița”.

În cadrul proiectului, Primăria Comunei Vlădeni, beneficiarul finanțării nerambursabile, își propune să crească eficiența energetică a Școlii Gimnaziale Vlădeni, pentru a reduce astfel consumul de energie, precum și emisia de gaze cu efect de seră la nivelul localității. În acest sens, vor fi autorizate lucrări de izolare termică a fațadelor corpului de clădire și a planșeului, de înlocuire a centralei termice și a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire. De asemenea, se dorește implementarea unor surse alternative de producere a energiei, precum și de eficientizare a sistemului de iluminat. Realizarea proiectului va asigura elevilor și angajaților școlii condiții optime de siguranță și confort pentru desfășurarea activității.

Aplicația este finanțată din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, (Regio), în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Contractul de finanțare  are un termen de realizare de 49 de luni, în perioada 1 martie 2018 – 31 martie 2022, și o valoare totală de 1.762.832,34 lei. Din aceștia, alocarea Fondului European de Dezvoltare Regională este de aproximativ 1,3 milioane de lei, aproape 200 de mii de lei reprezintă contribuția din bugetul de stat, cofinanțarea beneficiarului este de peste 30 de mii de lei, în timp pe peste 234 de mii de lei constituie cheltuielile neeligibile.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 706 cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.