Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Pucioasa primește fonduri Regio pentru modernizarea și extinderea Liceului Tehnologic

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Constantin-Emilian Ana, primarul orașului Pucioasa, au semnat în data de 3 aprilie contractul de finanțare aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Liceului Tehnologic Pucioasa”.

Pentru implementarea acestui proiect, Primăria Orașului Pucioasa a accesat finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.2 - „Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții”.

Astfel, îmbunătățirea calității infrastructurii de educație prin reabilitarea, modernizarea și extinderea Liceului Tehnologic Pucioasa se va realiza în termen de 102 luni, în perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2023, cu un buget în valoare totală de 9.476.560,13 lei. Din aceștia, aproape opt milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste un milion de lei este alocat din bugetul de stat, iar cofinanțarea beneficiarului este de peste 180 de mii de lei. După finalizarea acestor investiții destinate consolidării învățământului profesional, elevii din cadrul Liceului Tehnologic Pucioasa vor beneficia de condițiile necesare unei pregătiri la standarde înalte de calitate, în conformitate cu nevoile pieței muncii și cu tendințele economice actuale.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Dintre acestea, 218 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 1,6 miliarde de lei, au fost depuse de solicitanții din județul Dâmbovița. La nivelul Axei 10 au fost depuse 38 de cereri de finanțare prin care sunt solicitate fonduri cu o valoare de peste 350 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.