Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Proiecte Regio privind diminuarea emisiilor de carbon, contractate de administrațiile din Fetești și Zimnicea

În data de 24 aprilie, au fost semnate contractele de finanțare pentru „Sistem integrat de transport durabil în municipiul Fetești”  și „Îmbunătățirea eficienței energetice – Spital Orășenesc Zimnicea”, proiecte prin care autoritățile locale implementează măsuri de susținere a tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Prin demersul inițiat, Primăria Municipiului Fetești își propune să realizeze un sistem de transport public modern, nepoluant și accesibil tuturor categoriilor de locuitori. Pentru atingerea acestui obiectiv, mijloacele de transport existente, depășite în ceea ce privește standardele de calitate, vor fi înlocuite cu 12 autobuze electrice nepoluante. De asemenea, vor fi construite 17 noi stații de autobuz și modernizate alte 27, implementându-se totodată un sistem e-tiketing pentru optimizarea serviciilor de transport. Nu în ultimul rând, se are în vedere infrastructura destinată deplasărilor nemotorizate, prin construirea de piste de biciclete și prin modernizarea și accesibilizarea trotuarelor. Aceste măsuri vor conduce la creșterea numărului de călătorii cu mijloacele publice de transport și al deplasărilor efectuate cu mijloacele nemotorizate, concomitent cu diminuarea numărului de călătorii efectuate cu autoturismele personale. Prin urmare, locuitorii din municipiul Fetești vor beneficia de un transport public de călători eficient și modern, de condiții optime privind deplasările pietonale sau cu bicicleta, precum și de un mediu urban în care emisia gazelor cu efect de seră și poluarea fonică vor fi semnificativ diminuate.

Proiectul are un termen de implementare de 64 de luni, în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 aprilie 2023, și un buget a cărui valoare totală este de 45.125.215,36 lei. Din aceștia, peste 34 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), din bugetul național este alocată o sumă ce depășește cinci milioane de lei, contribuția beneficiarului este de aproximativ 800 de mii de lei, în timp ce aproximativ cinci milioane de lei reprezintă valoarea TVA neeligibil, aferent cheltuielilor eligibile.

Municipiul Fetești beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific - 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Inițiativa administrației din orașul Zimnicea are ca obiectiv diminuarea emisiilor de carbon, prin creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Zimnicea. În acest sens, vor fi autorizate lucrări de reabilitare termică a trei corpuri de clădire aferente instituției spitalicești, de modernizare a instalației de încălzire și de distribuție a apei calde menajere. De asemenea, se are în vedere modernizarea sistemului de iluminat prin utilizarea corpurilor tip LED, cu o eficiență energetică ridicată, precum și valorificarea energiei regenerabile, prin implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice. Prin finalizarea acestor intervenții, se va înregistra o reducere a gazelor poluante, precum și a consumului anual de energie în clădirile publice, medicii și pacienții beneficiind totodată de condiții crescute de confort. Aplicația, cu o perioadă de implementare de 71 de luni, în intervalul 2 mai 2017 – 31 martie 2023, are o valoare totală de 14.709.877,49 lei. Din aceștia, peste 11 milioane de lei provin din FEDR, peste 1,7 milioane de lei constituie contribuția de la bugetul de stat, beneficiarul asigurând o cofinanțare de aproape 270 de mii de lei. Diferența, de aproximativ 1,3 milioane de lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.

Pentru implementarea proiectului, Primăria Orașului Zimnicea beneficiază de asistență financiară nerambursabilă prin Regio, în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

În prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost înregistrate 1.181 de proiecte, inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 692 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,6 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.