Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Proiecte de infrastructură finanțate din Regio, în orașele Topoloveni, Alexandria și Slănic

În data de 13 mai au fost semnate contractele de finanțare pentru trei proiecte de investiții. Este vorba despre aplicațiile: „Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în oraș Topoloveni”, depus de Primăria Orașului Topoloveni, „Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”, depus de Primăria Municipiului Alexandria și de „Înființare centru social de zi pentru persoane vârstnice în orașul Slănic, județul Prahova”, depus de Primăria Orașului Slănic în parteneriat cu Primăria Orașului Plopeni.

Demersul Primăriei Orașului Topoloveni – „Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în oraș Topoloveni” are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii destinate folosirii modurilor nepoluante și nemotorizate de transport, în vederea diminuării deplasărilor cu autoturismele personale, astfel încât, la nivelul orașului, să scadă gradul de poluare cu dioxid de carbon. În acest sens, vor fi autorizate investiții în realizarea unui sistem de piste pentru bicicliști ce va asigura legătura între zone de interes din localitate, reconfigurându-se totodată zonele pietonale. Nu în ultimul rând, vor fi amplasate sisteme de închiriere a bicicletelor, stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice sau hibride și vor fi amenajate spații verzi ce vor îmbunătăți aspectul estetic al urbei. Toate aceste intervenții vor încuraja populația orașului Topoloveni să utilizeze mijloacele nepoluante (autoturisme electrice și de tip hibrid) și nemotorizate (deplasări pietonale sau cu bicicleta), atingându-se pe această cale obiectivul avut în vedere. Aplicația este finanțată prin Regio (Programul Operațional Regional 2014 – 2020) în cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific - 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” și are o perioadă de implementare de 50 de luni, de la 1 martie 2018 până la 30 aprilie 2022.

Proiectul propune investiții a căror valoare totală este de 18.583.602,48 lei. Din aceștia peste 15,7 milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste 2,4 milioane de lei provin din bugetul de stat, contribuția beneficiarului depășind valoarea de 370 de mii de lei.

Prin „Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”, administrația locală are în vedere adoptarea unor măsuri de sprijinire a locuitorilor din zona vizată de proiect, încadrată, conform statisticilor, în categoria zonelor urbane marginalizate. Prin urmare, vor fi realizate investiții privind reabilitarea infrastructurii rutiere, de extindere și refacere a trotuarelor. De asemenea, rețeaua de iluminat va fi modernizată, se vor amenaja spații verzi, precum și zone de agrement pentru copii și adulți. Astfel, vor fi create premisele desfășurării unui proces social de calitate ce va avea ca rezultate reintegrarea socială și inserția pe piața muncii a locuitorilor.

Proiectul, având un termen de implementare de 41 de luni, în perioada 9 martie 2018 – 31 iulie 2021, este finanțat din Regio, Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.3 - „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 4.3 – „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România”, și are o valoare totală de 4.321.746,92 lei. Din aceștia, peste 3,4 milioane de lei sunt alocate din FEDR, peste 525 de mii de lei provin din bugetul de stat, beneficiarul asigură o cofinanțare depășește 80 de mii de lei, în timp ce peste 279 de mii de lei constituie valoarea cheltuielilor neeligibile.

„Înființare centru social de zi pentru persoane vârstnice în orașul Slănic, județul Prahova” depus de Primăria Orașului Slănic, liderul de proiect, în parteneriat cu Primăria Orașului Plopeni, este finanțat din Regio, în cadrul Axei prioritare 8 - „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: persoane vârstnice.

Prin constituirea centrului social de zi, fără componentă rezidențială, cele două instituții partenere își propun să crească gradul de acoperire cu servicii sociale destinate vârstnicilor, precum și creșterea calități infrastructurii de sănătate și sociale din județul Prahova. Implementarea proiectului va îmbunătăți condițiile de viață pentru 664 de persoane vârstnice din orașul Slănic, prin implicarea acestora în activități ce presupun procese logice, de proiectare, planificare sau alegere, și care contribuie la creșterea creativității, a capacității de relaționare și integrare socială, a autonomiei sau la îmbunătățirea capacității fizice.

Investițiile din cadrul proiectului au o valoare totală de 3.953.601,22 lei, din care contribuția FEDR este de peste 2,6 milioane de lei, alocarea din bugetul de stat se ridică la peste un milion de lei, peste 75 de mii de lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. De asemenea, valoarea cheltuielilor neeligibile depășește 200 de mi de lei. Perioada în care va fi implementat proiectul este de 36 de luni, în intervalul 21 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2021.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 706 cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.