Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Prima reuniune a Comisiei regionale pentru stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia

În contextul fundamentării viitorului exercițiu financiar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat astăzi, 30 iunie, prima ședință a Comisiei regionale pentru stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia. În cadrul evenimentului, Liviu Gabriel Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, a reiterat ideea potrivit căreia planificarea viitoarei perioade de programare este un proces transparent și participativ din punct de vedere decizional, un proces care se bazează pe un cadru partenerial complex și reprezentativ pentru regiune. „Întâlnirea desfășurată astăzi, respectiv prima ședință a organismului care stabilește criteriile în baza cărora vor fi finanțate proiectele strategice, constituie unul dintre pașii esențiali făcuți de Agenție și de autoritățile publice în egală măsură, pentru a crea portofoliul de proiecte al regiunii noastre, instrumentul prin intermediul căruia vom aborda viitoarele provocări sociale, ecologice sau tehnologice”.

Desfășurată online, întâlnirea de lucru a reunit reprezentanți ai autorităților publice, consilii județene, municipii reședință de județ, orașe și comune, precum și ai mediului de afaceri. Astfel, au fost prezentate aspecte vizând rolul Comisiei în ceea ce privește propunerile de proiecte strategice care vor primi finanțare pentru elaborarea documentației tehnice, în baza Ordonanței de urgență nr. 88, din 27 mai 2020, precum și în stabilirea, respectiv revizuirea propunerilor de criterii de selecție pentru lista de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027.

Comisia regională pentru stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia este alcătuită din 17 membri cu drept de vot, după cum urmează: șapte membri reprezentând consiliile județene, șapte membri pentru municipiile reședință de județ, un membru desemnat din partea Asociației Comunelor din România, un membru din partea Asociației Orașelor din România și un membru partea mediului de afaceri. Comisia este organism regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul stabilirii criteriilor de selecție a proiectelor strategice pentru perioada de programare 2021-2027, proiecte ce au un impact major asupra dezvoltării regionale și care vor fi avizate în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia coordonează procesul de planificare a viitorului exercițiu financiar, desfășurând în acest scop o serie de acțiuni de informare cu privire la măsurile adoptate la nivel european și național în acest sens, precum și de corelare a documentelor strategice la contextul regiunii noastre. Portofoliul de proiecte este anexă a Planului de dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027, principalul document strategic de planificare și programare elaborat la nivelul regiunii, de asemenea, disponibil spre consultare pe site-ul Agenției.