Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 64 de milioane de lei fonduri Regio, pentru modernizarea infrastructurii de transport din municipiul Giurgiu

Miercuri, 4 martie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu, au semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al municipiului Giurgiu”, prin care se urmărește eficientizarea sistemului public de transport de călători, precum și îmbunătățirea condițiilor de utilizare a modurilor nemotorizate de transport.

În cadrul acestui proiect, vor fi realizate o serie de intervenții constând în utilizarea unui sistem de e-ticketing, modernizarea stațiilor de transport și a părții carosabile, introducerea în traficul rutier a cinci autobuze nepoluante, precum și implementarea unui sistem inteligent de management al traficului. Totodată, va fi dezvoltată infrastructura ce va determina folosirea modurilor nepoluante de transport. Nu în ultimul rând, spațiul urban va fi îmbunătățit prin amenajarea spațiilor verzi. Astfel, prin aceste investiții, numărul de utilizatori ai transportului în comun și deplasările nepoluante, pietonale sau cu bicicleta, vor crește, reducându-se totodată emisiile de carbon.

Administrația municipală beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), prin Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”. Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Realizarea acestor investiții necesită un buget în valoare totală de 64.849.399,42 lei, din care peste 54 de milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul național asigură o finanțare ce depășește opt milioane de lei, în timp ce cofinanțarea beneficiarului se ridică la o valoare de peste 1,2 milioane de lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 102 luni, începând cu 9 aprilie 2015.

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în regiunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, prin cele 11 aplicații depuse de municipiul Giurgiu, sunt solicitate finanțări de peste 192 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.