Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 530 de elevi călărăşeni vor învăţa în şcoli modernizate cu ajutorul fondurilor Regio

La sfârşitul lunii februarie, la sediul ADR Sud Muntenia s-au semnat contractele de finanţare pentru două noi proiecte depuse în cadrul programului Regio, ce au ca obiectiv îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din judeţul Călăraşi.

Beneficiarii vor primi finanţare nerambursabilă pentru noile contracte în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Unitatea Administrativ-Teritorială Dichiseni este beneficiarul proiectului „Consolidarea, reabilitarea şi extinderea Şcolii cu clasele I -VIII (clădirea B / Coslogeni) din localitatea Dichiseni, judeţul Călăraşi”, a cărui valoare totală este de 4.825.024,17 lei, care valoarea totală nerambursabilă reprezintă 3.653.811,32 lei (fonduri nerambursabile FEDR: 3.105.739,62 lei; fonduri de la bugetul de stat: 474.995,47 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 73.076,23 lei). În termen de 10 luni, cu ajutorul fondurilor Regio se vor realiza lucrări de consolidare, reabilitare şi extindere a Şcolii cu clasele I-VIII (clădirea B/Coslogeni) din comuna Dichiseni. De îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale vor beneficia aproximativ 200 de elevi înscrişi în clasele primare şi gimnaziale.

Cel de-al doilea proiect, „Extindere şi modernizare Şcoala cu clasele I - VIII din comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi”, va fi implementat pe o perioadă de 10 luni de către Unitatea Administrativ-Teritorială Ştefan cel Mare, în calitate de beneficiar. Valoarea totală a proiectului este 4.414.399,44 lei, din care valoarea totală nerambursabilă este 3.380.792,29 lei (fonduri nerambursabile FEDR: 2.873.673,45 lei; fonduri de la bugetul de stat: 439.502,99 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 67.615,85 lei). Proiectul vizează îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prin consolidarea şi reabilitarea corpurilor C1 şi C2 şi extinderea corpului C2 al şcolii cu două corpuri, unde vor învăţa peste 330 de elevi de clasele I - VIII.

Până în prezent, la nivelul judeţului Călăraşi au fost depuse 24 de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, dintre care s-au semnat 19 contracte de finanţare, prin care beneficiarii au solicitat fonduri nerambursabile de peste 35,13 milioane de lei.