Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 44 de milioane de lei, fonduri Regio, pentru creșterea calității vieții, în municipiul Turnu Măgurele

În data de 4 martie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Dănuț Cuclea, primarul municipiului Turnu Măgurele, au semnat două contracte de finanțare aferente unor proiecte a căror implementare va conduce la creșterea calității vieții locuitorilor, cu accent asupra tinerilor și a vârstnicilor.

În acest sens, administrația locală va autoriza investiții care vor configura un cadru adecvat pentru desfășurarea unor activități cultural-recreative, prin intermediul cărora se va asigura un nivel crescut de implicare socială a tinerilor și a persoanelor vârstnice. Ca atare, vor fi finanțate lucrări de reabilitare și modernizare a două imobile valoroase din punct de vedere arhitectural și urbanistic. Este vorba despre  Centrul Administrativ, obiectiv de patrimoniu arhitectural local, care va fi transformat într-un centru recreativ destinat vârstnicilor și de Casa Prefectului (Administrația Financiară), obiectiv inclus în Lista monumentelor istorice, care va deveni Centru de Tineret. De asemenea, vor fi realizate lucrări de amenajare peisagistică a Parcului Independenței, situat în vecinătatea Centrului Administrativ, precum și de modernizare a unor străzi în vederea asigurării accesului la Centrul de Tineret. Astfel, prin implementarea celor două proiecte se realizează o infrastructura recreațională diversă ce va asigura nu doar implicarea socială a persoanelor vârstnice, ci și accesul tinerilor la servicii cultural-recreative, îmbunătățind totodată calitatea spațiului urban al municipiului Turnu Măgurele.

Cele două aplicații beneficiază de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

Lucrările ce vor fi realizate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul centrului recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele” au un buget estimat la o valoare totală de 23.273.783,37 lei, din care peste 19,7 milioane de lei sunt alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), contribuția din bugetul de stat depășește trei milioane de lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de peste 465 de mii de lei. Proiectul va fi implementat în 61 de luni, în perioada 1 mai 2018 – 31 mai 2023.

Pentru „Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, proiect ce va fi implementat în 49 de luni, până la 31 martie 2022, valoarea totală a investițiilor este de 21.525.622,01 lei. Din aceștia, peste 18 milioane de lei provin din FEDR, peste 2,7 milioane de lei sunt alocați din bugetul național, cofinanțarea beneficiarului fiind de aproximativ 430 de mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul județului Teleorman, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 73 de aplicații, având o valoare solicitată de peste 600 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele opt proiecte înregistrate la nivelul Axei prioritare 13, sunt solicitate fonduri în valoare de peste 140 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.