Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 24 de milioane de lei, fonduri Regio, pentru creșterea calității vieții, în municipiul Roșiorii de Vede

În data de 29 aprilie, a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede, județul Teleorman” care va avea ca rezultat creșterea incluziunii sociale în cazul grupurilor defavorizate și va asigura accesul nediscriminatoriu la servicii publice sociale și culturale.

În acest sens, administrația locală va autoriza investiții ce vor crește calitatea serviciilor sociale, pe de o parte, iar pe de alta vor îmbunătăți spațiile publice urbane. Astfel, se vor realiza lucrări de reabilitare a clădirii Teatrului de Vară, care își va diversifica oferta cultural-artistică, și vor fi construite spații sociale destinate locuirii, bloc de apartamente și duplex de locuințe sociale, creându-se în acest mod condiții mai bune de viață pentru cei peste 30 de mii de locuitori ai urbei. Nu în ultimul rând, lucrările de reabilitare și modernizare a străzilor vor îmbunătăți aspectul spațiilor urbane, sporind atractivitatea municipiului.

Aplicația beneficiază de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

Lucrările ce vor fi realizate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede, județul Teleorman” au un buget estimat la o valoare totală de 24.363.045,27 lei, din care peste 19,7 milioane de lei sunt alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), contribuția din bugetul de stat depășește trei milioane de lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de peste 465 de mii de lei, peste un milion de lei fiind valoarea cheltuielilor neeligibile. Proiectul va fi implementat în 59 de luni, în perioada 1 mai 2018 – 31 martie 2023.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 696 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,7 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.