Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Peste 23 de milioane de lei, fonduri Regio, pentru condiții de viață mai bune în orașul Pucioasa

În data de 14 mai, au fost semnate contractele de finanțare pentru două proiecte ce vor conduce la creșterea calității vieții locuitorilor din stațiunea Pucioasa. În acest sens, administrația locală beneficiază de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

Prin proiectul „Construire 3 blocuri cu locuințe sociale în orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zonă”, investițiile preconizate vor răspunde nevoii de locuințe sociale semnalate la nivelul orașului. Totodată, vor fi efectuate lucrări de realizare a căilor de acces auto și pietonal, de organizare a unor zone recreaționale pentru copii, precum și de amenajare a spațiilor verzi, generându-se astfel un mediu plăcut. Aplicația prevede un termen de implementare de 70 de luni, de la 1 martie 2018 până la 31 decembrie 2023, și are o valoarea totală de 20.252.517,32 lei. Din aceștia, peste 17 milioane de lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste 2,6 milioane de lei sunt alocați din bugetul național, cofinanțarea beneficiarului fiind de peste 400 de mii de lei.

În cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea bibliotecii orășenești și reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de supraveghere video din orașul Pucioasa”, vor fi autorizate intervenții asupra corpului de clădire în care se derulează activitatea Bibliotecii Orașului Pucioasa, precum și a Dispeceratului Poliției Locale Pucioasa, astfel încât angajații celor două instituții să beneficieze de un spațiu optim de lucru, furnizând pe această cale populației deservite servicii de calitate. De asemenea, extinderea sistemului de supraveghere video, precum și îmbunătățirea spațiului urban din jurul edificiului modernizat vor crește siguranța locuitorilor, generând totodată un mediu cu un aspect plăcut. Lucrările proiectate au un buget estimat la o valoare totală de 3.186.473,30 lei, din care peste 2,3 milioane de lei sunt alocate din FEDR, contribuția din bugetul de stat depășește 364 de mii de lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de peste 56 de mii de lei. Diferența, de peste 386 de mii de lei constituie valoarea cheltuielilor neeligibile. Proiectul va fi implementat în 65 de luni, în perioada 7 martie 2018 – 30 iulie 2023.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 706 cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.