Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Patru blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti vor fi reabilitate termic cu sprijin Regio

img_6977-1428488986.jpg

Miercuri, 8 aprilie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat un nou contract de finanţare ce are ca obiectiv creşterea eficienţei energetice pentru blocurile de locuinţe.

Astfel, Unitatea Administrativ-Teritorială Ploieşti, în calitate de beneficiar al proiectului „Reabilitare termică blocuri în municipiul Ploieşti bloc 9 B1 - B2 str. Băneşti, nr. 3, bloc 9C str. Băneşti, nr. 1, bloc 9D1 - D2 B-dul Republicii, nr. 181, bloc 9E str. Sinăii, nr. 2”, obţine fonduri nerambursabile Regio prin Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 3.595.562,09 lei, din care valoarea totală eligibilă reprezintă 3.524.885,77 lei (fonduri FEDR: 1.734.243,80 lei; fonduri de la bugetul naţional: 380.687,66 lei; cofinanţarea beneficiarului: 1.409.954,31 lei).

Contractul de finanţare are o durată de implementare de 7 luni şi vizează reabilitarea termică a patru blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti, pentru creşterea eficienţei energetice. Prin acest proiect vor fi realizate lucrări de reabilitare, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de confort termic interior pentru aproape 200 de familii care locuiesc în cele patru blocuri ce fac obiectul prezentei investiţii (9 B1 - B2, str. Băneşti, nr. 3; bloc 9C, str. Băneşti, nr. 1; bloc 9D1 - D2, B-dul Republicii, nr. 181; bloc 9E, str. Sinăii, nr. 2). Reabilitarea termică a acestor blocuri va presupune aplicarea de materiale termoizolante pe pereţii exteriori, planşeul peste subsol şi pe terase, precum şi modernizarea instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor cu tâmplărie şi geam termopan performante, măsuri ce vor avea ca rezultat reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice, a emisiilor poluante rezultate din producerea, transportul şi consumul de energie, precum şi reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Acesta este cel de-al treilea contract de finanţare semnat de Municipiul Ploieşti pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe. Valoarea totală a fondurilor nerambursabile obţinute de administraţia locală prin Regio este de peste 4,6 milioane de lei.

În total, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost depuse în cadrul programului Regio nouă cereri de finanţare pentru reabilitarea termică de blocuri de locuinţe, ce au o valoare totală de aproximativ 23 de milioane de lei. Dintre acestea au primit fonduri europene nerambursabile opt proiecte din municipiile Călăraşi, Giurgiu şi Ploieşti, ce au o valoare totală de peste 17,7 milioane de lei, din care valoarea totală a fondurilor solicitate este de peste 11,2 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.