Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi inițiative de modernizare a transportului public de călători finanțate din Regio, în municipiile Târgoviște și Slobozia

În data de 27 aprilie, au fost semnate contractele de finanțare pentru două proiecte ce vizează dezvoltarea urbană durabilă în regiunea Sud Muntenia, prin implementarea unor măsuri privind modernizarea transportului public de călători. Astfel, autoritățile locale din municipiile Slobozia și Târgoviște beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Inițiativa administrației târgoviștene, concretizată în proiectul „Completarea parcului auto din municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban”, are obiectivul de a diminua emisiile de carbon. În acest sens, vor fi realizate investiții prin care vor fi achiziționate 12 vehicule ecologice destinate transportului public de călători pentru înlocuirea vechilor mijloace de transport ce au un impact negativ atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra confortului resimțit de călători. De asemenea, se are în vedere implementarea unui sistem inteligent de management al flotei și a unui sistem e-ticketing care vor eficientiza serviciile publice de transport. Astfel, va crește atractivitatea sistemului public de călători și a numărului de accesări a acestuia, aspecte ce vor reduce numărul deplasărilor cu autoturismele personale, diminuând totodată emisiile de gaze cu efect de seră.

Proiectul va fi implementat în 66 de luni, în intervalul 11 noiembrie 2016 – 30 aprilie 2022, și propune investiții a căror valoare totală este de 40.376.206,61 lei. Din aceștia, contribuția FEDR este de peste 30 de milioane de lei, alocarea bugetului național este de aproape 4,7 milioane de lei, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de peste 700 de mii de lei. Diferența de peste 4,2 milioane de lei reprezintă valoarea TVA neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile. 

Prin aplicația „Realizarea unui terminal intermodal de transport al municipiului Slobozia” administrația locală își propune să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, autorizând efectuarea unor lucrări de amenajare a unui spațiu destinat transportului public în comun care să faciliteze încărcarea autobuzelor electrice și să asigure călătorilor spații confortabile de așteptare, precum și accesul în timp util la informații privind fluxul călătoriilor. Aceste investiții vor crește utilitatea și atractivitatea transportului public de călători, fapt ce va diminua frecvența deplasărilor cu autoturismele personale.

Având un termen de implementare de 50 de luni, în perioada 25 iulie 2018 – 31 august 2022, proiectul are un buget a cărui valoare totală este de 4.653.316,07 lei. Din aceștia, aproape patru milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 600 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă asigurată de beneficiar depășind ca valoare suma de 90 de mii de lei.

În prezent, din cele 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.