Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Modernizarea transportului public din municipiul Slobozia cu fonduri Regio de peste 28 de milioane de lei

Astăzi, 18 februarie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Adrian-Nicolae Mocioniu, primarul municipiului Slobozia, au semnat la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia contractul de finanțare destinat proiectului „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în municipiul Slobozia”.

Propunându-și să asigure un serviciu eficient de transport public de călători și condiții optime pentru utilizarea mijloacelor nemotorizate de transport, administrația locală va autoriza o serie de investiții prin care vor fi diminuate emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul municipiului, precum și numărul deplasărilor cu autoturismele personale. În acest sens, vor fi create benzi de circulație destinate exclusiv transportului public, pe o lungime de peste opt mii de metri liniari, și piste de biciclete pe o suprafață de peste nouă mii de metri pătrați. Totodată, va fi modernizat spațiul pietonal, pentru creșterea siguranței pietonilor pe traseele pietonale, și va fi amenajat un spațiu verde pe o suprafață de peste 10 mii de metri pătrați. Implementarea proiectului va conduce la dezvoltarea unei rețele de transport ecologice și eficiente ce va susține mobilitatea persoanelor și a mărfurilor, creând astfel cadrul de dezvoltare a unui oraș inteligent și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Acest demers este complementar cu alte șapte aplicații, toate constituind măsuri destinate asigurării unei infrastructuri corespunzătoare mobilității urbane moderne, conforme prevederilor europene.

Administrația locală beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Proiectul are un termen de implementare de 96 de luni, în perioada 27 februarie 2014 – 31 ianuarie 2022, și un buget a cărui valoare totală este de 28.171.340,42 lei. Din aceștia, aproape 24 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 3,6 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste 563 de mii de lei.

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, 10 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 114 milioane de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Slobozia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.