Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Modernizarea transportului public din municipiul Călărași, cu finanțare Regio

Astăzi, 24 februarie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Valentin-Dumitru Deculescu, administrator public în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, au semnat la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public în municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport”          

Aplicația depusă de administrația locală beneficiază de finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4 e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Astfel, pentru a optimiza transportul public, autoritățile locale au în vedere creșterea confortului și a siguranței călătorilor, prin achiziționarea unor mijloace de transport moderne, cu sisteme de propulsie ecologice și echipamente ticketing on-board, precum și modernizarea stațiilor de autobuz. De asemenea, vor fi implementate o serie de sisteme performante de gestionare a traficului ce vor asigura monitorizarea video pe traseele rutiere, prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semaforizate și informarea în timp real a pasagerilor. Nu în ultimul rând, se dorește crearea unei aplicații software destinate informării pasagerilor asupra programului mijloacelor de transport. Implementarea proiectului va genera un mediu de calitate, cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, condiții optime de transport în comun, precum și reducerea numărului de călătorii cu autoturismul personal.

Având cu o perioadă de implementare de 33 de luni, până la 31 iulie 2021, proiectul are un buget a cărui valoare totală se ridică la 13.276.454,13 lei. Din aceștia, peste 10 milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 1,5 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de aproape 240 de mii de lei.

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, 17 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 232 de milioane de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Călărași.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.