Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Investiții în infrastructura socială și educațională din județele Prahova, Ialomița și Călărași, finanțate din Regio

În cursul acestei săptămâni, la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele: „Înființare centru social pentru persoane vârstnice în oraș Azuga, județul Prahova”, depus de Primăria Orașului Azuga, „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, ce va fi implementat de DGASPC Ialomița, precum și „Reabilitare infrastructură educațională pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Step by Step, Călărași”, inițiat de Primăria Municipiului Călărași. Finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), cele trei proiecte propun investiții care vor crește calitatea infrastructurii sociale și educaționale.

Proiectele depuse de Primăria Orașului Azuga, respectiv de Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița (DJASPC IL) vizează creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, fiind finanțate prin Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea sociala prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectiv specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.

Pe de o parte, demersul administrației locale prahovene propune dezvoltarea unui centru social de zi, fără componentă rezidențială, destinat persoanelor vârstnice din orașul Azuga. În acest sens, va fi reabilitat și refuncționalizat un spațiu adecvat furnizării de servicii sociale menite a contribui la integrarea vârstnicilor în societate, îmbunătățind totodată condițiile de viață ale acestora. Implementat în 44 de luni, începând cu 1 noiembrie 2018, până la 30 iunie 2022, proiectul are o valoare totală de 4.967.294,13 lei. Din aceștia, peste trei milioane de lei sunt asigurate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste 1,2 milioane de lei provin din bugetul național, peste 88 de mii de lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului, în timp ce valoarea cheltuielilor neeligibile asigurate de beneficiar depășește 540 de mii de lei.

Pe de altă parte, DJASPC IL are în vedere înființarea a două case de tip familial și a unui centru de zi, ca urmare a închiderii Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni. Cele două case vor fi structurate funcțional pentru a găzdui fiecare un număr de 12 copii sau tineri aflați în situație de risc, iar în cadrul centrului de zi vor putea fi furnizate servicii de consiliere pentru copii și părinți. Ca tare, vor fi realizate investiții a căror valoare totală este de 4.641.265,83 lei. Din aceștia, FEDR asigură o contribuție de peste 3,2 milioane de lei, din bugetul național este alocată suma de aproape 1,3 milioane de lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește 91 de mii de lei, în timp ce cuantumul cheltuielilor neeligibile, asigurate de beneficiar, este de peste 51 de mii de lei. Proiectul va fi implementat în 46 de luni, în perioada 18 iunie 2019 – 31 martie 2023.

Primăria Municipiului Călărași beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă pentru a crește calitatea infrastructurii educaționale cu scopul de a asigura accesul sporit la educație și de a sprijini participarea părinților pe piața forței de muncă. În acest sens, vor fi autorizate investiții la Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 „Step by Step” (GPP Nr.4), instituție amplasată într-o zonă urbană marginalizată, clasificată ca atare în funcție de criteriile: capital uman, ocuparea forței de muncă și condițiile de locuire. Astfel, la Grădinița cu Program Normal Nr.4, arondată GPP Nr. 4, vor fi efectuate lucrări de reabilitare a grupurilor sanitare și a împrejmuirii clădirii, în timp ce Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Step by Step va fi extinsă, prin construirea unei săli multifuncționale destinate activităților didactice colective. De asemenea, vor fi reabilitate grupurile sanitare și vor fi realizate dotări cu echipamente didactice specifice. Totodată, la ambele sedii vor fi amenajate locuri de joacă pentru copii prevăzute cu pardoseli antitraumă. Proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 – „Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” și are o valoare totală de 2.347.572,07 lei. Din aceștia, aproape 2 milioane de lei provin din FEDR, peste 300 de mii de lei sunt alocați din bugetul național, iar cofinanțarea beneficiarului este de aproape 47 de mii de lei. Aplicația prevede un termen de implementare de 52 de luni, de la 1 octombrie 2018 până la 31 ianuarie 2023.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.773 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 10 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 742 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 6,5 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.      

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.