Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnire de lucru online pentru informarea solicitanților din mediul privat privind sursele de finanțare existente prin Regio, AP 2, PI 2.2, apel 2020

În data de 9 noiembrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat online sesiunea de informare a potențialilor beneficiari din mediul privat, cu privire la oportunitățile de finanțare pe care aceștia le au în prezent prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio).  Astfel, întâlnirea de lucru a avut ca tematică Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor”.

Sesiunea de informare a fost realizată prin intermediul aplicației ZOOM și a abordat aspecte referitoare la tipul de apel deschis, la valoarea alocării regionale, la criteriile de eligibilitate a solicitantului și a proiectelor și, nu în ultimul rând, la condițiile de accesare a finanțării proiectelor fie că este vorba de ajutorul de stat regional, fie de ajutorul de minimis. Astfel, pentru acest apel competitiv de proiecte, regiunea Sud Muntenia beneficiază de un buget de 23,61 milioane de euro, proiectele putându-se încadra între valorile eligibile de minimum 1,5 milioane de euro, respectiv de maximum șase milioane de euro, echivalate în lei, la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului (august 2020). Aplicațiile pot fi depuse prin intermediul sistemului electronic MySMIS, până la 30 noiembrie 2020, ora 12:00. Pot beneficia de finanțare nerambursabilă societățile care, conform Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 1/2005, cu modificările și completările ulterioare, se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Informările au fost urmate de o sesiune interactivă în cadrul căreia participanții au putut solicita informații specifice cu privire la punctele de interes aferente proiectelor de investiții ce urmează a fi elaborate, în vederea evaluării, respectiv contractării acestora.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia promovează oportunitățile de finanțare prin Regio și de susținere a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel încât la nivelul regiunii să se realizeze o rată optimă de absorbție a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale durabile.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.