Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucțiuni privind implementarea POR 2014-2020!

În data de 27 februarie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis două instrucțiuni cu privire la modul de transmitere a cererilor de rambursare/plată/prefinanțare, prin intermediul aplicației informatice MySMIS2014, utilizând modulul Comunicare (Instrucțiunea 138), respectiv modulul Implementare (Instrucțiunea 139).

Cele două documente pot fi consultate pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252.