Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucțiunea AM POR nr. 172 privind prelungirea termenului de transmitere a cererilor de finanțare pentru apelurile dedicate entităților de transfer tehnologic și parcurilor științifice și tehnologice

Vineri, 11 septembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a emis Instrucțiunea nr. 172 prin care s-a prelungit perioada de transmitere a cererilor de finanțare pentru apelurile de proiecte POR/2020/1/1.1.A/2 (Entitățile de inovare și transfer tehnologic - ITT) și POR/2020/1/1.1.B/2 (Parcuri științifice și tehnologice) din cadrul Axei prioritare 1 - Promovarea transferului tehnologic.

Astfel, cererile de finanțare pentru cele două apeluri menționate pot fi transmise prin intermediul aplicației MySMIS până la data de 30 octombrie 2020, ora 12.00.

Instrucțiunea nr. 172 poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, titlul Instrucțiuni, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1559/instructiunea-172.pdf, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.