Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Inițiative de reducere a emisiilor de carbon în municipiile Ploiești și Slobozia, prin investiții Regio în mobilitatea urbană

La nivelul regiunii Sud Muntenia, au fost semnate încă două contracte de finanțare pentru reducerea emisiilor de carbon, depuse de administrația municipiului Ploiești - „Reabilitare bază materială transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze)”, respectiv de administrația municipiului Slobozia - „Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieței cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”.

Având un caracter complementar în raport cu o serie de patru proiecte, realizate în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației - al căror obiectiv este creșterea calității transportului public de călători prin achiziționarea unei game diverse de mijloace de transport eficiente și nepoluante - prezentul demers al administrației din municipiul Ploiești vizează îmbunătățirea bazei materiale de transport. În acest sens, prin proiectul „Reabilitare bază materială transport auto (depou tramvaie și autobază troleibuze și autobuze)”  vor fi autorizate lucrări de reabilitare și modernizare a ansamblurilor de clădiri ce intră în componența depoului pentru tramvaie, respectiv a autobazei pentru troleibuze și autobuze. În cadrul serviciului de transport public de călători, aceste infrastructuri cumulează multiple funcțiuni: administrative, de spații de depozitare, de ateliere de reparații, vopsitorii sau spălătorii, fiind caracterizate de o stare avansată de degradare. În acest context, realizarea investițiilor propuse va asigura angajaților condiții optime de confort și siguranță pentru desfășurarea activității, va genera spații adecvate de conservare a mijloacelor moderne de transport, va diminua emisiile de gaze cu efect de seră, configurând totodată un spațiu urban atractiv.

Cu o perioadă de implementare de 55 de luni, între 1 octombrie 2018 – 30 aprilie 2023, aplicația are un buget a cărui valoare totală se ridică la 91.410.227,31 lei. Din aceștia, peste 77 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 11 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă asigurată de beneficiar depășește ca valoare suma de 1,8 milioane de lei, valoarea cheltuielilor neeligibile fiind de peste 164 de mii de lei.

Prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieței cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, primăria Slobozia își propune să reducă emisiile de gaze cu efect de seră prin crearea unui spațiu multifuncțional, pe o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, în zona centrală a orașului. Intervențiile preconizate vizează reabilitarea, respectiv modernizarea spațiului public, inclusiv a zonelor verzi aferente, amenajarea traseelor pietonale, precum și a unei rețele de piste pentru biciclete. Astfel, implementarea proiectului va crește calitatea vieții locuitorilor din municipiul Slobozia prin diminuarea emisiilor de carbon și prin configurarea unui spațiu recreativ ce facilitează deplasările pietonale și cu bicicleta.

Proiectul va fi implementat în 54 de luni, în perioada 8 februarie 2018 – 31 iulie 2022, și propune investiții a căror valoare totală este de 10.135.239,76 lei. Din aceștia, contribuția FEDR este de peste 8,6 milioane de lei, alocarea bugetului național depășește 1,3 milioane de lei, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de peste 200 de mii de lei.

Cele două proiecte sunt finanțate prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

În prezent, din cele 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.