Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare Regio pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiile Slobozia și Călărași

În data de 20 iulie, au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele „Creșterea mobilității urbane în zona pietonală Casa Armatei” (municipiul Slobozia) și „Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și intermodalitate în municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete”. Astfel, la nivelul celor două localități din regiunea Sud Muntenia, vor fi autorizate intervenții menite a reduce emisiile de carbon, prin dezvoltarea infrastructurii aferente deplasărilor pietonale și cu bicicletele. Administrațiile locale beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Regio), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e– „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Proiectul administrației ialomițene vizează realizarea unor investiții care să dezvolte infrastructura specifică deplasărilor velo și pietonale pe o suprafață de peste două mii de metri pătrați, astfel încât locuitorii orașului să poată circula liber, în condiții de siguranță și confort. Totodată, se are în vedere îmbunătățirea spațiului urban prin amenajarea spațiilor verzi. Realizarea acestor investiții necesită un buget în valoare totală de 8.001.755,43 lei, din care peste 5,9 milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), bugetul național asigură o finanțare ce depășește 900 de mii de lei, cofinanțarea beneficiarului fiind de aproape 140 de mii de lei. Diferența, de peste un milion de lei, reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile, asigurate de beneficiar. Proiectul are o perioadă de implementare de 48 de luni, începând cu 1 august 2018 până la 31 iulie 2022.

Administrația locală călărășeană își propune să promoveze utilizarea mijloacelor alternative de mobilitate urbană, amenajând în acest sens o rețea de piste pentru deplasările cu bicicleta. Implementarea acestei măsuri va avea ca rezultate diminuarea nivelului de poluare, îmbunătățirea gradului de mobilitate a populației și a siguranței în trafic, precum și creșterea calității mediului și a vieții locuitorilor. Proiectul va fi implementat în 49 de luni, în intervalul 1 septembrie 2018 – 30 septembrie 2022, și are un buget în valoare totală de 6.269.019,96 lei. Din aceștia, FEDR asigură peste 5,3 milioane de lei, contribuția din bugetul de stat este de peste 814 mii de lei, iar beneficiarul asigură o cofinanțare ce depășește, ca valoare, suma de 125 de mii de lei.

În prezent, din cele 1.742 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în regiunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 10 miliarde de lei, au fost semnate contractele pentru 728 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată depășește șase miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.