Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Dezvoltarea infrastructurii în județul Argeș, prin proiecte finanțate din Regio

În cursul săptămânii trecute au fost semnate contractele de finanțare pentru două proiecte de investiții privind dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Câmpulung și a transportului public de călători din municipiul Pitești. Este vorba despre proiectele: „Complex de servicii sociale, mun. Câmpulung, jud. Argeș”, depus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (DGASPC Ag) și „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”, depus de Primăria Municipiului Pitești.

Prin construirea și dotarea a două case de tip familial ce vor fi integrate în comunitate, oferind un mediu apropiat de cel familial, precum și a unui centru de zi ce va furniza o gamă diversificată de servicii, DGASPC Ag va îmbunătăți infrastructura serviciilor sociale, în contextul închiderii centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate, Câmpulung. Astfel, pentru realizarea acestor investiții, DGASPC Ag beneficiază de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, (Regio), Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectiv specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil copii.

Proiectul va fi implementat în 42 de luni, în perioada 1 mai 2019 – 31 octombrie 2022, și are o valoare totală a intervențiilor de 5.253.693,08 de lei. Din aceștia Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) alocă peste 3,2 milioane de lei, valoarea contribuției din bugetul de stat depășește 1,3 milioane de lei, iar beneficiarul asigură o cofinanțare de peste 93 de mii de lei. Diferența, de aproape 600 de mii de lei, constituie valoarea cheltuielilor neeligibile asigurate de beneficiar.

Demersul administrației din municipiul Pitești are ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon prin investiții menite a crește eficiența transportului public de călători. Astfel, prin proiect vor fi realizate două puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban. În acest sens, vor fi autorizate intervenții pentru refacerea structurii carosabile a platformelor aferente punctelor de transfer, pentru iluminat și supraveghere, precum și pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi. De asemenea, vor fi montate containere prefabricate în cadrul cărora vor fi amenajate săli de așteptare și grupuri sanitare. Nu în ultimul rând, se are în vedere instalarea unor automate pentru eliberarea, respectiv reîncărcarea cardurilor, precum și a unor totemuri digitale care vor furniza informații privind programul mijloacelor de transport. Toate aceste investiții vor diminua emisiile de gaze cu efect de seră, precum și incidența deplasărilor cu autoturismele personale, crescând totodată frecvența de accesare a serviciilor publice de transport urban.   

Primăria Municipiului Pitești a atras finanțare nerambursabilă prin Regio, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4 e–„Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Având un termen de implementare de 31 de luni, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 iulie 2021, proiectul are un buget a cărui valoare totală este de 3.818.754,74 lei. Din aceștia, peste 3,2 milioane de lei constituie contribuția din FEDR, peste 490 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă asigurată de beneficiar depășește suma de 76 de mii de lei, în timp ce cuantumul cheltuielilor neeligibile este de peste 18 mii de lei.

             În prezent, din cele 1.742 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în regiunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 10 miliarde de lei, au fost semnate contractele pentru 728 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată depășește 6,3 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.