Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Comitet de monitorizare POR

Comitetul de Monitorizare al POR (CM POR) este structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional și strategic în procesul de implementare a Programului Operațional Regional 2007-2013. CM POR are rolul de a asigura eficacitatea și calitatea implementării programului.

CM POR este alcătuit din 24 de membri cu drept de vot și 27de membri observatori, fără drept de vot, conform H.G. nr. 765/2007, privind aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007-2013 și a Regulamentului cadru de organizare și funcționare al acestuia.

Președintele Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional este Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Secretariatul CM POR este asigurat de Autoritatea de Management pentru POR.

Responsabilitățile CM POR includ:

  • Examinarea și aprobarea criteriilor de selecție, elaborate de AM POR, ale proiectelor finanțate prin POR;
  • Examinarea și aprobarea propunerilor de modificare a alocărilor financiare ale POR, între domeniile majore de intervenție din cadrul unei axe prioritare, între axele prioritare de dezvoltare, precum și între regiuni;
  • Examinarea și aprobarea Rapoartelor Anuale de Implementare și a Raportului Final de Implementare, elaborate de AM POR.

Contact

Secretariatul CM POR
Tel.: 0372-111.413; 0372-111.659
Fax: 0372-111.636
E-mail: secretariatcmpor@mdrap.ro 

ADR Sud Muntenia