Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Comisia regională pentru stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia și-a desemnat președintele

Astăzi, 24 iulie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat cea de-a doua ședința a Comisiei regionale pentru stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia. Scopul întâlnirii a fost alegerea prin vot a președintelui Comisiei, precum și aprobarea criteriilor suplimentare de selectare a proiectelor strategice pentru regiunea noastră, în vederea finanțării documentației tehnico-economice în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Astfel, în urma opțiunilor exprimate, domnul Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, a fost desemnat cu majoritate de voturi drept președintele organismului deliberativ. Desfășurată online, întâlnirea de lucru a reunit reprezentanți ai autorităților publice, consilii județene, municipii reședință de județ, orașe și comune, precum și ai mediului de afaceri. De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost aprobate și criteriile suplimentare de selecție a proiectelor pentru  domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare sau drumuri de legătură, centre de agrement, baze turistice sau tabere școlare, precum și de infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

Comisia regională pentru stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia este alcătuită din 17 membri cu drept de vot, după cum urmează: șapte membri reprezentând consiliile județene, șapte membri pentru municipiile reședință de județ, un membru desemnat din partea Asociației Comunelor din România, un membru din partea Asociației Orașelor din România și un membru din partea mediului de afaceri. Comisia este organism regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul stabilirii criteriilor de selecție a proiectelor strategice pentru perioada de programare 2021-2027, proiecte ce au un impact major asupra dezvoltării regionale și care vor fi avizate în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia coordonează procesul de planificare a viitorului exercițiu financiar, desfășurând în acest scop o serie de acțiuni de informare cu privire la măsurile adoptate la nivel european și național în acest sens, precum și de corelare a documentelor strategice la contextul regiunii noastre. Portofoliul de proiecte este anexă a Planului de dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027, principalul document strategic de planificare și programare elaborat la nivelul regiunii, de asemenea, disponibil spre consultare pe site-ul Agenției.