Uniunea Europeană - Fondul European de Dezvoltare Regională
Guvernul României
Regio Adr Sud-Muntenia
Instrumente structurale