Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 6 februarie 2018