Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

În atenția solicitanților de finanțare nerambursabilă - clarificare privind transmiterea contestațiilor

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de evaluare şi selecție poate formula în scris o contestație care va fi trimisă spre soluționare Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional şi, în copie, OI ADR Sud Muntenia, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare şi selecție.

Contestația trebuie formulată  în scris şi va cuprinde:

  • Datele de identificare ale contestatarului;
  • Numărul de referință a cererii de finanțare şi titlul proiectului;
  • Obiectul contestației;
  • Motivele de fapt şi de drept;
  • Dovezile pe care se întemeiază;
  • Semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ștampila (dacă este cazul). Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii;
  • Copia scrisorii OI de înștiințare cu privire la rezultatul etapei de evaluare şi selecție care face obiectul contestației.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.