Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Grup tematic regional privind mobilitatea și infrastructura, la Târgoviște!

Astăzi, în prezența directorului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, și a președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, a avut loc evenimentul regional destinat domeniului mobilitate și infrastructură, în vederea consultărilor cu partenerii economici și sociali. Prin această inițiativă, ADR Sud Muntenia, în calitate de organizator, are ca obiectiv actualizarea Planului de dezvoltare regională 2021-2027 (PDR) și a Strategiei de specializare inteligentă (SSI), documente fundamentale în contextul viitoarei perioade de programare.  

Cea de-a doua reuniune regională, din cele șapte planificate, desfășurată în sala de ședințe a Consiliului Județean Dâmbovița, a debutat cu prezentarea arhitecturii instituționale, a obiectivelor prioritare de investiții pentru perioada 2021-2027, a analizei SWOT a regiunii, din cadrul Planului de Dezvoltare Regională, și a Strategiei de specializare inteligentă. Totodată, atelierele de lucru, realizate pentru identificarea tipurilor de intervenții din cadrul PDR 2021 – 2027, au vizat domeniile: infrastructură de transport, utilități publice, turism și patrimoniul cultural. Astfel, au fost identificate nevoile comunității și au fost formulate posibile soluții pentru rezolvarea acestora. În acest context, au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului universitar, precum și ai altor instituții relevante pentru domeniul menționat.

Pentru actualizarea PDR 2021-2027, au fost constituite șapte grupuri tematice, corespunzătoare următoarelor domenii: competitivitate, specializare inteligentă și digitalizare; mobilitate și infrastructură; dezvoltare urbană durabilă și localități inteligente; dezvoltare rurală şi agricultură; protecția mediului, eficiență energetică și tranziția către o economie circulară; susținerea sănătății şi a protecției sociale; educație şi ocuparea forței de muncă.

Detalii privind organizarea acestor întâlniri puteți afla accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/grupurile-tematice-regionale-organizate-la-nivelul-regiunii-sud-muntenia/article/1893.