Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Grup tematic regional privind dezvoltarea urbană durabilă și localitățile inteligente

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în data de 14 aprilie, începând cu ora 10:30, întâlnirea de lucru desfășurată online, destinată consultărilor realizate în cadrul Grupului  tematic regional pentru domeniul dezvoltare urbană durabilă și localități inteligente.

În deschidere, Daniela Traian, director adjunct al Direcției dezvoltare și comunicare, a subliniat că evenimentul organizat online, ca urmare a contextului în care a fost decretată starea de urgență, este ultimul din cele șapte programate, inițiate în luna ianuarie.  „Întâlnirile de lucru desfășurate până în prezent au vizat teme diferite precum competitivitate, specializare inteligentă și digitalizare, mobilitate și infrastructură, dezvoltare rurală şi agricultură, protecția mediului, eficiență energetică și tranziția către o economie circulară, susținerea sănătății şi protecției sociale, precum și educație şi ocuparea forței de muncă. Importanța lor nu este dată doar de procesul de planificare a viitoarei perioade de programare, un proces transparent și participativ, ci și de cadrul partenerial creat, pe a cărui contribuție se bazează demersurile noastre programatice.”

Evenimentul a cuprins o sesiune informativă, urmată de ateliere interactive privind: localitățile inteligente și digitalizarea, regenerarea urbană și creșterea cooperării teritoriale între mediul urban și rural. Prezentările realizate au vizat arhitectura instituțională și obiectivele prioritare de investiții pentru 2021-2027, analiza SWOT pentru domeniul dezvoltare urbană durabilă și localități inteligente și Strategia de specializare inteligentă a regiunii noastre. Astfel, s-a evidențiat faptul că orașele din regiunea Sud Muntenia, dincolo de contextul geografic, economic sau social, trebuie să facă față unor provocări generate de schimbări climatice și demografice, precum și de expansiunea urbană necontrolată. Pentru toate aceste aspecte evidențiate, accesarea fondurilor europene în perioada 2021-2027 rămâne o oportunitate ce trebuie valorificată în cadrul diferitelor programe operaționale, potrivit noii arhitecturi instituționale.

Prin desfășurarea atelierelor de lucru s-a urmărit actualizarea tipurilor de intervenții pentru Planul de dezvoltare regională 2021-2027, document strategic ce va sta la baza viitoarelor finanțări europene. Prin urmare, participanți care au accesat aplicația ZOOM, reprezentând mediul public, academic și privat au identificat nevoi ale comunității privind dezvoltarea urbană durabilă și localitățile inteligente, formulând în același timp măsuri și soluții care să configureze o regiune mai aproape de oameni.

Planul de dezvoltare regională 2021–2027 Sud Muntenia este elaborat într-un cadru partenerial larg, fiind principalul document de planificare şi programare realizat la nivel regional şi aprobat de către factorii de decizie din regiunea Sud Muntenia, care stabilește direcțiile strategice, prioritățile de dezvoltare precum şi mecanismele de finanţare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate. Totodată, PDR Sud Muntenia este documentul care justifică necesarul de finanţare în toate domeniile, la nivel regional, pe tipuri de intervenții, din fondurile alocate României din Politica de Dezvoltare Regională şi Coeziune.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.