Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Grup tematic regional pentru protecția mediului, eficiență energetică și tranziția către o economie circulară

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în data de 13 februarie, la Consiliul Județean Teleorman, evenimentul regional destinat protecției mediului, eficienței energetice și tranziției către o economie circulară, în vederea actualizării documentelor de programare pentru implementarea viitorului exercițiu financiar.

Evenimentul a fost deschis cu o serie de prezentări ce au vizat arhitectura instituțională și obiectivele prioritare de investiții pentru 2021-2027, analiza SWOT pentru domeniul analizat și Strategia de specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia. Astfel, în contextul actual în care s-au semnalat un nivel scăzut al investițiilor pentru protecția mediului și o creștere alarmantă a fenomenelor de poluare și de generare a emisiilor de carbon, se impune elaborarea unor strategii destinate protecției mediului prin care să se asigure o creștere a gradului de conștientizare privind economia circulară și o folosire judicioasă a fondurilor europene pentru rezolvarea problemelor de mediu.

Prezentările au fost urmate de ateliere de lucru al căror obiectiv a fost actualizarea tipurilor de intervenții pentru Planul de dezvoltare regională 2021-2027. Prin intermediul acestor activități interactive, au fost identificate nevoi ale comunității pentru domeniul protecția mediului, eficiență energetică și tranziția către o economie circulară, fiind totodată formulate măsuri și soluții adecvate. Obiectivul acestor activități a fost realizat datorită contribuției reprezentanților din mediile: economic, public, privat și de cercetare, care au pus astfel bazele unei colaborări menite a face din Sud Muntenia o regiune mai verde.

Calendarul grupurilor tematice regionale derulate de ADR Sud Muntenia continuă cu domeniile: dezvoltare urbană durabilă și localități inteligente; protecția mediului; susținerea sănătății şi a protecției sociale; educație şi ocuparea forței de muncă.

Detalii despre viitoarele întâlniri puteți afla accesând link-ul: https://regio.adrmuntenia.ro/grupurile-tematice-regionale-organizate-la-nivelul-regiunii-sud-muntenia/article/1893.