Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Grup tematic regional pentru educație și ocuparea forței de muncă

În data de 25 februarie, la sediul Consiliului Județean Ialomița, ca urmare a inițiativei Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a avut loc întâlnirea de lucru destinată Grupului tematic regional pentru educație și ocuparea forței de muncă, a șasea din cele șapte planificate în județele din regiune.

 Prezență activă în cadrul a numeroase întâlniri privind dezvoltarea regională, Victor Moraru, președintele în exercițiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, președintele Consiliului Județean Ialomița, a susținut că pregătirea viitoarei perioade de finanțare trebuie abordată cu profesionalism, apreciind că o simplificare a procedurilor de implementare a Programului ar putea determina o absorbție mai  mare a fondurilor europene. „Abordarea cu seriozitate a noului cadru financiar, implicarea grupurilor de lucru responsabile care antrenează oameni cu expertiză profesională, conduc la soluții pentru a crește calitatea vieții în regiune.”

În cadrul întâlnirii, Liviu Gabriel Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, a subliniat că, în prezent, este în derulare o susținută activitate de actualizare a Planului de dezvoltare regională (PDR) 2021-2027, document programatic ce reflectă nevoile reale de dezvoltare ale regiuni. Elaborat într-un cadru partenerial larg și asumat de factori implicați în dezvoltarea regională, PDR va reprezenta baza viitoarei perioade de programare când, „cu experiența perfecționată în cei peste 20 de ani de dezvoltare regională, suntem pregătiți să jucăm un rol mai important la nivelul regiunii”

Pe agenda evenimentului au fost incluse prezentări privind arhitectura instituțională și obiectivele prioritare de investiții pentru 2021-2027, analiza SWOT pentru domeniul educație și ocuparea forței de muncă și Strategia de specializare inteligentă a regiunii. Astfel, în contextul actual de dezvoltare a regiunii Sud Muntenia, tema supusă analizei este relevantă în condițiile în care sunt înregistrate aspecte precum o pondere scăzută a populației cu educație terțiară, un nivel scăzut al veniturilor, o pondere în scădere a populației școlare, precum și un nivel scăzut de participare a adulților la învățarea pe tot parcursul vieții, fapt ce ar asigura o bună integrare pe piața muncii, aflată la rândul ei în deficit. De asemenea, nivelul ridicat al șomajului, dublat de o rată crescută a abandonului școlar, înregistrată cu precădere în mediul rural, fac din accesarea fondurilor europene în viitoarea perioadă de programare, o importantă oportunitate ce trebuie valorificată în cadrul unor documente strategice bine elaborate.

Ca și în cazul celorlalte reuniuni desfășurate până în prezent, prezentările au fost urmate de ateliere de lucru care au vizat actualizarea tipurilor de intervenții pentru Planul de dezvoltare regională 2021-2027, document strategic ce va sta la baza viitoarelor finanțări europene . În acest sens, participanți reprezentând cu precădere mediul public au identificat nevoi ale comunității privind educația și ocuparea forței de muncă, propunând totodată soluții care să configureze o regiune mai socială.