Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru îmbunătățirea condițiilor de educație în cadrul Școlii Gimnaziale Numărul 1 din Malu Spart

În data de 4 mai, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială Nr. 1 Malu Spart” depus spre finanţare de Primăria Orașului Bolintin-Vale.

Pentru a crește calitatea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului obligatoriu primar și gimnazial din localitatea Malu Spart, vor fi realizate investiții concentrate, pe de o parte pe extinderea, reabilitarea și modernizarea spațiilor, astfel încât aceste măsuri să conducă la creșterea numărului de copii care au acces la servicii de educație într-un mediu adecvat. Pe de altă parte, prin dotările ce vor fi efectuate se are în vedere atractivitatea actului educativ grație materialelor didactice și echipamentelor ce vor fi asigurate. Prin urmare, elevii și cadrele didactice vor beneficia de condiții optime pentru desfășurarea activității educative.

Cu un termen de implementare de 86 de luni, începând cu 19 august 2015 până la 30 septembrie 2022, aplicația are un buget a cărui valoare totală este de 6.060.566,29 lei. Din aceștia, peste cinci milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 770 de mii de lei sunt alocate din bugetul de stat, cofinanțarea beneficiarului ajunge la peste 118 mii de lei, în timp ce peste 144 de mii de lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile.

Implementarea proiectului se realizează cu sprijin financiar nerambursabil asigurat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B - Apel dedicat învățământului obligatoriu.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 702 cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.