Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru două proiecte de infrastructură din municipiile Moreni (DB) și Urziceni (IL)

Miercuri, 8 aprilie, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, s-au semnat două noi contracte de finanțare destinate creșterii calității vieții în municipiul Moreni, precum și modernizării Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Urziceni. Aplicațiile au accesat fonduri nerambursabile de peste 33 de milioane de lei, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio).

Prin proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Moreni, județul Dâmbovița”, autoritățile locale beneficiază de fonduri Regio pentru a crește gradul de incluziune socială în cazul grupurilor defavorizate și pentru diminuarea sărăciei, prin facilitarea accesului la servicii publice educațional-recreative. În acest sens, vor fi finanțate lucrări de reabilitare și dotare a Clubului Flacăra, de reabilitare și modernizare a infrastructurii stradale, precum și de amenajare a unei pasarele peste pârâul Cricovul Dulce. Prin finalizarea acestor investiții, locuitorii orașului vor dispune de un cadru adecvat desfășurării activităților cultural-artistice, precum și de acces facil, în condiții de siguranță și confort, la obiectivele sociale și culturale ale orașului.

Aplicația autorităților dâmbovițene primește finanțare în cadrul Axei prioritare 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1- „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”. Intervențiile vor fi implementate într-o perioadă de 101 luni, în intervalul 1 august 2014 - 31 decembrie 2022,  valoarea totală a proiectului fiind de 22.961.966,62 lei. Din aceștia, peste 19 milioane de lei sunt alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ trei milioane de lei provin din bugetul național, în timp ce peste 450 de mii de lei constituie contribuția beneficiarului.

Prin implementarea proiectului „Extindere și dotare Ambulatoriu Corp C din cadrul Spitalului Municipal Urziceni”, administrația locală, în calitate de beneficiar de finanțare Regio, își propune să îmbunătățească, din punct de vedere calitativ, serviciile medicale furnizate în regim ambulatoriu, precum și gradul de accesibilitate a populației la acestea. Astfel, finanțarea lucrărilor de extindere și modernizare, precum și dotarea secției cu echipamente performante vor avea ca rezultate asigurarea unui spațiu adecvat desfășurării activităților medicale, scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament. De asemenea, personalul medical va beneficia de aparatura medicală necesară furnizării unor servicii medicale de calitate.

Pentru consolidarea serviciilor medicale ale Ambulatoriului, investițiile se ridică la o valoare totală de 10.699.777,79 lei. Din aceștia, peste 7,4 milioane de lei reprezintă alocarea FEDR, contribuția din bugetul de stat este de aproape trei milioane de lei, în timp ce cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește valoarea de 200 mii de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 53 de luni, din 30 august 2018, până la 31 decembrie 2022.

Inițiativa administrației ialomițene este finanțată în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.

În prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost înregistrate 1.178 de proiecte, inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 682 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste cinci miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.