Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Ploiești și pentru infrastructura socială din județul Argeș

Au fost semnate contractele de finanțare aferente proiectelor ce vizează dezvoltarea urbană durabilă – „Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino în zona pasaj CFR Podul Înalt prin lărgirea la 4 benzi, reabilitare str. Gh Grigore Cantacuzino, tronson Șos. Vestului – limita oraș, inclusiv terminal multimodal”, depus de Primăria Municipiului Ploiești, precum și infrastructura socială – „Complex de servicii sociale – orașul Costești, județul Argeș”, inițiat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș. Prin cele două inițiative, a fost accesată finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Regio).

Administrația municipiului Ploiești beneficiază de fonduri Regio pentru eficientizarea serviciilor de transport public de călători, astfel încât reducerea numărului de deplasări cu autoturismele personale să determine diminuarea emisiilor de carbon generate de traficul rutier. În acest sens, vor fi realizate intervenții care vor crește calitatea și siguranța modurilor nemotorizate de transport și a transportului public de călători. Ca atare, investițiile preconizate vor genera infrastructura necesară închirierii, respectiv deplasărilor cu bicicleta și reîncărcării automobilelor electrice sau hibrid. De asemenea, va fi construit și dotat corespunzător un terminal multimodal care să deservească transportul public motorizat și nemotorizat, în cadrul căruia vor fi amenajate spații de așteptare și de parcare. Totodată, vor fi implementate sisteme de e-tiketing și de management inteligent al traficului. Nu în ultimul rând, partea carosabilă din zona pasajului CFR Podul Înalt va fi extinsă la două benzi de circulație pe fiecare sens și vor fi amenajate sensuri giratorii la intersecția străzii Gh. Grigore Cantacuzino cu strada Gen. Eremia Grigorescu, respectiv la intrarea în viitorul terminal multimodal.

Implementat în 72 de luni, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2023, proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” și are o valoare totală de 65.554.957,34 lei. Din aceștia, peste 51 de milioane de lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste 7,8 milioane de lei sunt alocați din bugetul național, cofinanțarea beneficiarului este de peste 1,2 milioane de lei, în timp ce cuantumul cheltuielilor neeligibile, asigurate de beneficiar, depășește 5,5 milioane de lei.

Prin proiectul depus, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (DGASPC Ag) are în vedere îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate, prin închiderea centrului de plasament existent în cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilități și valorificarea celor mai bune alternative care să permită dezvoltarea armonioasă și deplină a beneficiarilor acestei măsuri de protecție. În acest sens, vor fi construite și dotate două case de tip familial având o capacitate de 12 locuri fiecare, precum și un centru de zi de recuperare destinat copiilor. Astfel, cele două case de tip familial vor fi integrate în comunitate, oferind un climat socio-afectiv propice formării personalității copiilor, în timp ce în centrul de zi vor fi furnizate servicii suport atât pentru beneficiarii celor două case, cât și pentru copiii cu dizabilități neinstituționalizați din orașul Costești și din zonele limitrofe. În acest context, se vor realiza  programe individualizate de recuperare constând în reabilitare prin kinetoterapie, logopedie, terapie ocupațională, consiliere psihologică, orientare școlară și profesională, activități de psihopedagogie specială, terapie psihologica individuală și de grup, sprijin pentru orientare școlară și profesională a beneficiarilor, consiliere și sprijin pentru familiile beneficiarilor, programe educaționale, recreative și de socializare specifice copilului și tânărului cu dizabilități, adecvate vârstei, particularităților și potențialului de dezvoltare a acestora.

Aplicația este finanțată prin Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectiv specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.

Cu o perioadă de implementare de 44 de luni, în intervalul 1 mai 2019 – 30 decembrie 2022, proiectul are o valoare totală de 6.657.300,01 lei. Din aceștia, peste 3,2 milioane de lei sunt asigurate din FEDR, peste 1,3 milioane de lei provin din bugetul național, peste 90 de mii de lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului, în timp ce valoarea cheltuielilor neeligibile asigurate de beneficiar este de aproximativ două milioane de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.775 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 10 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 745 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 6,5 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.        

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.