Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru construcția și dotarea unei grădinițe, în zona Bora, municipiul Slobozia

Marina Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Adrian-Nicolae Mocioniu, primarul municipiului Slobozia, au semnat marți, 21 ianuarie, la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia, prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)”.

Pentru a determina o creștere a participării la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, municipalitatea va construi și va dota o grădiniță în cartierul Bora. În această zonă există o pondere crescută a persoanelor defavorizate pe cele trei componente ale marginalizării: ocupare, locuire și capital uman. Implementarea proiectului va permite accesul la servicii educaționale de calitate pentru 60 de preșcolari, contribuind totodată la reducerea emisiilor de CO2, prin utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Prin această aplicație, au fost accesate fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), prin Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

Proiectul necesită investiții ce se ridică la o valoare totală de 2.841.271,72 lei, din care peste 1,8 milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul național alocă o finanțare de aproximativ 280 de mii de lei, în timp ce cofinanțarea beneficiarului este de aproape 43 de mii de lei. Perioada de implementare este de 42 de luni, începând cu 1 noiembrie 2018.

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în regiunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, prin cele 10 aplicații depuse de municipiul Slobozia, sunt solicitate finanțări de peste 114 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.