Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio de peste 90 de milioane de lei, pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier în municipiul Ploiești

 În data de 1 iulie, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor- Etapa II” depus spre finanțare de Primăria Municipiului Ploiești în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Regio), Axa prioritară 4 – „Dezvoltare urbană durabilă”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Pentru diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de traficul rutier, în municipiul Ploiești vor fi autorizate o serie de intervenții prin care se va crea un traseu de legătură destinat deplasărilor cu troleibuzul între Piața 1 Decembrie și Gara de Vest, zonă unde vor fi construite, respectiv modernizate patru stații de transport. De asemenea, se are în vedere configurarea condițiilor de siguranță și confort pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport prin amenajarea spațiilor pietonale, a unei parcări pentru biciclete, precum și prin configurarea pistelor aferente deplasărilor cu bicicleta. Nu în ultimul rând, va fi extins sistemul de management inteligent al traficului ce va asigura informarea pasagerilor în timp real, prioritizând totodată  mijloacele de transport în intersecțiile semaforizate.

Proiectul va fi implementat în 101 luni, în intervalul 1 ianuarie 2014 – 31 mai 2022, și dispune de un buget a cărui valoare totală este de 92.711.199,23 lei. Din aceștia, peste 74 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 11 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste 1,7 milioane de lei, în timp ce diferența de peste cinci milioane de lei reprezintă valoarea aferentă cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA, asigurate de beneficiar.

În prezent, din cele 1.740 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în regiunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 10 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contractele pentru 723 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată depășește șase miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.